Більшовики примушують населення Стародубщини підписуватися за приєднання до Росії, 1918р.

Лист губернського коменданта Чернігівщини Єгорова до вищого керівництва, 17 червня 1918 року. Повідомляється про порушення більшовиками кордону України, і про проведення на Стародубщині так званого російського "референдуму":"ТЕЛЕГРАМА. КИЇВ. ГОЛОВІ МИРНИХ ПЕРЕГОВОРІВ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СУДДІ СЕРГІЮ ПАВЛОВИЧУ ШЕЛУХИНУ.

Чернигів, 395 129 17 17 59. –

17 червня 1918 року (М)глинський повіт комендант повідомляє що 4 червня в Мглинському повіті зайнятим большовиками надіслано Совітською владою 40 агітаторів з метою роспропагандовувати населення проти Української влади. Потім прибула комісія з Москви котра проводить анкету серед людности хто бажає злуки з Московщиною а хто з Україною. Над тими хто висловлював бажання злуки з Україною чиняться насильства і 50 чоловік з цього приводу заарештовано і посаджено (в) Мглинську тюрму. Позаяк населення прагне злуки (з) Україною підписи за злуку з Московщиною вимагаються погрозою розстрілу. В Клинці Суражського повіту щоденно прибувають утікачі котри рятуються від большовитської анкети і тих сумних наслідків якими вона погрожує в разі бажання злуки з Україною. Повідомляю для відома і можливих заходів, – 2467.

Начальник шт. Губкоменд. Чернігівщини Єгоров.

За секретаря (підпис)".


 

Джерело: В. Сергійчук, "Стародубщина горнулася до матері-України", 1995.