top of page

Катерина II і українська самобутність, 1764р.

Борючись з етнополітичною самобутністю українців, імператриця Катерина II у 1764 році наказала змішано розсадити в Малоросійській колегії малоросіян з москалями, мотивуючи своє рішення так:"Прежде Великороссіяне сидѣли по правую, а Малороссіяне – по лѣвую сторону, что утверждало въ Малороссіянахъ развратное мнѣніе, по коему поставляютъ себя народомъ отъ здѣшняго совсѣм отличнымъ; для уничтоженія сего мненія всю малороссійскую старшину уравнять въ классахъ съ здѣшними и сидѣть членамъ Коллегіи смѣшанно по старшинству.".


 

Джерело: С. М. Соловьёв, "История России с древнейших времен", СПб, – 1851-1879, – Т. 26, – с. 34.

Commentaires


bottom of page