top of page

Козаки Полтавської та Чернігівської губерній, 1848р.

Статус «козака» носили самі козаки та їх нащадки у Речі Посполитій, Гетьманщині, та Російській імперії до 1917 року. Козаки могли мати свою землю та були вільними від кріпосного права. За Російської імперії існували навіть цілі козацькі села населення яких складалося переважно з козаків, в той час як кріпосним селянам оселятися у них було заборонено. Після ліквідації Гетьманщини у 1764 році більшість козаків Полтавської та Чернігівської губерній зуміли зберегти свій статус.
Серед жителів Чернігівської губернії козаків було 419.000/1.492.000, а на Полтавщині — 695.000/1.638.000.


А ось дані за Харківську губернію, де, правда, статус козака був просто відсутній:Ну і наостанок для любителів міфу про те що "всіх козаків переселили на Кубань". Дані за Кубанську область і Чорноморську губернію за ту ж середину XIX століття: 

Джерела:

[1] Военно-статистическое обозрение Российской империи Т. 12 : Малороссийские губернии : Ч. 1-3. - 1848-1851. Ч. 2 : Черниговская губерния. - 1851. - С. 70.

[2] Военно-статистическое обозрение Российской империи Т. 12 : Малороссийские губернии : Ч. 1-3. - 1848-1851. Ч. 3 : Полтавская губерния. - 1848. - С. 35.

[3] Военно-статистическое обозрение Российской империи Т. 12 : Малороссийские губернии : Ч. 1-3. - 1848-1851. Ч. 1 : Харьковская губерния. - 1848. - С. 79.

[4] "Черноморские козаки в их гражданском и военном быту", 1858, - С. 49.

Comments


bottom of page