top of page

Лист від населення Таганрігщини з проханням приєднати їх до УНР, 1917р.

Дмитрівка¹ — село на українсько-російському кордоні, нині входить у межі Горлівського району Донецької області. З 2014 під окупацією "ДНР"."Резолюція в справі прилучення Таганрозької округи на Донщині до Української Народньої Республики ухвалена на загальних зборах тов. "Українська Громада" в Дмитріївці О. В. Д. дня 19 листопада 1917 року.


З огляду на то, що 1.) Наша місцевість місто Дмитріївськ таганрозької округи О. В. Д. находиться на теріторії, в котрій корінне населення є української національности; 2.) Що та теріторія раньше належала до Катеринославщини а тілько недавно прилучена до Области донського війська царською самоволею, щоби лекше було панувати царському урядові над робучим народом;

Ми Українці міста Дмитріївська на Донщині зібрані на загальних зборах тов. "Українська Громада" дня 19 листопада в селі больничноі Каси просимо Центральну Раду в Київі порозумітися або безпосередно з Козацькою Республикою на Доні або за посередництвом Ради Народів в Київі, щоби при установлюванні границь автономних республік, що ввійдуть в склад федеративної Росії, наша таганрозька округа О. В. Д. назад була прилучена до Катеринославщини а разом з нею ввійшла в склад Української Народньої Республики; бо тілько тоді не буде насильства над нашими національними чувствами (по ділу України в межах федеративної Росії), а се уторуя шлях до мирного співжиття народів і улекшить борьбу покривджених суспільних клясів за соціалізм.


[Різні підписи місцевих і представників Ради]".


 

Джерело: ЦДАВОВУ: Ф. 1115. — ОП. 1. — Спр. 47. — Арк. 8.

bottom of page