top of page

Московський цар Іван V і «Черкасы иноземцы», 1682р.

Цар Московської держави Іван V Олексійович, брат Петра I і син царя Олексія Михайловича, під протекторат якого пішов колись Хмельницький, видно ще не чув про «один народ» і ставив українців не інакше як у ряд іноземців, відокремлюючи їх від «русских людей» і висилаючи з «русских городов».




 

Джерело: "Полное собрание законов Российской империи", Т. 2, - 1830г. - С. 475 [1682], С. 843 [1686].


1 則留言


А чого вони вже Русскі?

按讚
bottom of page