top of page

Про українську соборність, 1669 р.

"А Петро ж Дорошенко святого спокою поміж обома сторонами братолюбства і єдності бажає, а кровопролиття і жодного роз'єднання ніколи не шукає і шукати не буде, та розуміє він, що й гетьман Дем'ян Гнатович не схотів би того чинити роздвоєння помежи Україною, від якого людям українським добра не буде, а тільки чужим народам на користь".


Із листа Якова Лизогуба (1620 – 1698) до переяславського полковника Родіона Дмитрашка-Райчі. 

Джерело: Акти ЮЗР. – Т. 9. – с. 115.

Comments


bottom of page