top of page

«Російська мова мало зрозуміла населенню», 1917р.

Львівська газета «Дїло» напочатку 1917 року повідомляє, що учні шкіл Роменського повіту Полтавщини погано розуміють російську, тож повітове земське зібрання «одноголосно без жадної репліки», приймає українську мову за мову викладання:


"За українську мову в школах рос. України.

Як доносить „Полт. День.”, в роменськім червонім уїзднім земськім зібраню вислухано між ин. реферат гл. І. Хуторного про заваденє в народних школах викладів в українській мові. „Російська мова, якою викладають тепер, – заявив п. Хуторний, – мало зрозуміла населенню. Завдяки сьому, повстають часто взаїмні непорозуміння і крім сього дїти з трудністю виучують ся предметів, викладаних в сїй мові.” Тому гласний поставив внесенє просити губернське земьске зібранє поробити заходи в мінїстерстві народної освіти в справі заведеня в народних школах викладів у матїрній, рідній українській мові. Внесенє се зібранє приняло одноголосно без жадної репліки.".


 

Джерело: «Дїло», (Львів), – 1917, – 14 січня, – с. 1.

Comments


bottom of page