top of page

Етнічний склад населення деяких міст Херсонської губернії, 1850-ті рр.


ТИРАСПІЛЬ (1799):

Українців: 68,7%

Євреїв: 16,9%

Росіян: 14,3%

Інші: 0,1%


ОДЕСА (1850-ті):

Євреїв: 33,1%

Українців: 22,7% (у передмісті – 100%!)

Росіян: 13,6%

Інші: 30,6%


ХЕРСОН:

Євреїв: 41,3%

Українців: 40,3%

Росіян: 16,7%

Інші: 1,7%


МИКОЛАЇВ:

Росіян: 37,2%

Українців: 22,7%

Німців: 18%

Інші: 22,1%


КРИВИЙ РІГ:

Українці: 81%

Інші: 19%


Майже всюди, як ми бачимо, українців було більше ніж росіян, що спростовує міф про "русскую Новороссию". Про населення сел та містечок півдня України годі й казати. Великі ж міста розвивалися потом і кров'ю всіх міщан незалежно від народності: хліборобів/робітників українців і росіян, торговців/крамарів євреїв, виноробів молдаван і т. д.


 

Джерело: Кабузан, Владимир Максимович. Народонаселение Бессарабской области и левобережных районов Приднестровья : (конец XVIII - первая половина XIX в.) / В. М. Кабузан ; под ред. В. С. Зеленчука; АН Молдав. СССР, Отд. этнографии и искусствоведения. – Кишинев: Штиинца, 1974. – 157, [1] c. : табл.

Comments


bottom of page