top of page

Українські думи, 1819р.

Фольклорна книга Цертелєва Миколи Андрійовича "Опытъ собранія старинныхъ малороссійскихъ пѣсней" є найпершим збірником українських пісень і дум на території Наддніпрянщини.

У передмові автор зазначав: "В решті решт, справедливо варто відмітити, що наріччя малоросійське бувше колись окремим і пануючим в південних країнах Вітчизни (Російської імперії - прим.) нашої, не менше інших спроможне до поезії".


 

Джерело: Цертелєв Микола Андрійович, "Опытъ собранія старинныхъ малороссійскихъ пѣсней", Санкт-Петербург, - 1819, - с. 4.


Kommentare


bottom of page